top of page
  • Innocents Norge

Over 1 million palestinere trenger mat nå!

Oppdatert: 9. mai 2020

Mat er en av de nødvendige behovene et menneske trenger for å leve. Sult er en av de verste katastrofene som mange mennesker lider av.


I dag mangler mer enn 1 million palestinere mat. Dette betyr at 1 av 5 palestinere trenger akutt mathjelp. De er rammet av blokade, krig og ekstrem fattigdom.

Innocents Norge har bestemt seg for å fokusere på Gaza i løpet av denne måneden.


Over 1 000 000 palestinere trenger rask mathjelp!


Gaza:

  • 1.88 millioner innbyggere

  • 71% er registrert som flyktninger

  • 49% er kvinner

  • 29% er ungdom (15-24)

  • Over 900 000 er avhengig av akutt matassistanse

  • Ca 490 000 lever under fattigdomsgrensen

  • Ca 43% er Arbeidsledighet blant flyktninger

  • Ca 57 000 flyktningfamilier som trenger nødreparasjon og overgangsbeskyttet kontanthjelp

  • 225 000 Barn som lider psykologisk traume krever spesialisert psykososial støtte

Del dine velsignelser og donasjoner denne Ramadan!

88 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page